Menu

Výukový program

Období letních prázdnin bylo věnováno doprovodnému programu zaměřenému na osvětu v oblasti památkové péče pro širokou veřejnost. Program byl uspořádán ve spolupráci s Městskou knihovnou v Kutné Hoře a měl oslovit zejména obyvatele města, aby si připomněli a uvědomili, v jakém městě žijí, pojmy městská památková rezervace, kulturní a národní kulturní památka nebo věděli, které ulice vymezují obvod rezervace.

Realizace programu

Program byl realizován populární formou soutěže o ceny. Bylo položeno celkem 25 otázek ve dvou kategoriích - pro děti a pro dospělé.

Dětská kategorie byla omezena 12 rokem věku, kategorie dospělých dále omezena nebyla. Kompletní text soutěžních  otázek byl postupně zveřejňován na webových stránkách kutnohorské knihovny (kde byl také k dispozici v tištěné podobě), dále v místním periodiku Obzory Kutnohorska, avízo soutěže bylo opakovaně zveřejňováno v Kutnohorském deníku.

V oddělení pro dospělé byl připraven tematický soubor literatury a podkladů, kde soutěžící mohli čerpat informace pro správné řešení otázek.

Kvíz 1
Kvíz 1
Kvíz 2
Kvíz 2
Kvíz 3
Kvíz 3
Kvíz 4
Kvíz 4