Menu

Konference

Kamenická a sochařská díla, ale i památky nástěnného malířství, dotvářejí charakter Městské památkové rezervace. Závěrečný seminář projektu byl věnován otázkám nejnovějších přístupů obnovy, restaurování, konzervace a rekonstrukce těchto druhů památek.

Úvod konference konané 24. listopadu v Galerii středočeského kraje v kutnohorské Jezuitské koleji, se tematicky zaměřil na příklady obnovy kutnohorských památek v uplynulých padesáti letech, které procházejí stejným procesem i v současnosti. Následující program byl věnován dalším konkrétním příkladům památkové ochrany a restaurování, jakožto i obecným metodologickým a technologickým postupům.

Konference se zúčastnili restaurátoři, technologové a další odborníci z oblasti památkové péče. Toto setkání navázalo na úspěšné předchozí ročníky, které sdružení Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek, pořádalo v Litomyšli.

Součástí programu konference byla komentovaná prohlídka výstavy Půlstoletí MPR na Hrádku.