Menu

Výstava na Hrádku

Vyvrcholením projektu byla výstava, otevřená 9. září na kutnohorském Hrádku a zpřístupněná do konce výstavní sezóny na konci listopadu. Výstava byla zaměřena retrospektivně, mapovala přístup k památkám a celému městu nejen ve vymezeném období padesáti let, ale v rozmezí nejméně dvou staletí.

Realizace výstavy

Myšlenka péče o památky se v Kutné Hoře totiž projevila již na počátku 18. století, hlavní téma výstavy však bylo podrobné mapování padesáti let.

Představeny byly významné akce a události, které měly zásadní význam pro vyhlášení a obnovu rezervace. Výstavní panely s texty, dobovými fotografiemi, mapami a plány doplnil sádrový model návrhu cizineckého hotelu z roku 1950, početná odborná literatura, ale i běžné památkářské „artefakty", jako střešní krytiny nebo historická okna. Významnými hosty vernisáže byla náměstkyně hejtmana Zuzana Moravčíková nebo profesor Univerzity Karlovy v Praze Jiří Kuthan.

 

V rámci výstavy byly uspořádány komentované prohlídky pro veřejnost:

  • 10. září – Dny evropského kulturního dědictví
  • 28. září – Den Středočeského kraje
  • 24. listopadu – v rámci konference Koncepce restaurátorského zásahu
  • 25. listopadu – v rámci výukového programu památkové péče pro studenty Univerzity Karlovy

Fotografie z vernisáže


Fotografie z komentované prohlídky


Fotografie z výstavy