Menu

Zmizelá Kutná Hora

Bývalé královské horní město Kutná Hora společně s cisterciáckým klášterem v Sedlci patří k nejpůsobivějším historickým sídlům Evropy. Díky mimořádnému bohatství z rozsáhlých nalezišť stříbrné rudy a královské mincovně ve Vlašském dvoře byla Kutná Hora ve středověku „pokladnicí českého království" a druhým nejvýznamnějším městem po Praze. Na město Kutnou Horu i na sedlecký klášter se lze dívat z mnoha úhlů pohledu – z hlediska obecné historie, církevních dějin, dějin dolování, mincovnictví nebo dějin hmotné kultury a umění.

Charakteristika projektu

Projekt Zmizelá Kutná Hora otevírá pohled na historickou podobu dosud stojících staveb nebo těch staveb, které už zanikly, a předpokládá určitou základní orientaci v dějinách obou lokalit. Není v žádném případě laděn nostalgicky jako připomínka „starých zašlých časů", má za cíl prohloubit naši znalost o historické podobě dvou význačných sídel – Kutné Hoře a Sedlci, které formovaly dějiny českého státu, a ukázat také přístup minulých generací k tomuto odkazu.

Projekt Zmizelá Kutná Hora soustřeďuje zachovaný historický obrazový fond, jako jsou fotografie, reprodukce olejů, grafik a nástěnných maleb, které dokumentují zaniklou podobu města, významných staveb, domů a ulic od 17. do 20. století. Tento rozsáhlý a unikátní fond bude sloužit badatelům z oblasti historie, dějin umění a architektury či projektantům a památkářům jako podklad pro zodpovědnou a kvalitní péči o historické jádro města, ale i nejširšímu spektru zájemců o architektonické a kulturní dědictví města, jeho obyvatelům a návštěvníkům.

Autorem projektu je historik umění a kutnohorský památkář PhDr. Aleš Pospíšil. Grant  byl řešen v letech 2008 a 2009 pod názvem Obrazové prameny města Kutné Hory za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v programu Podpora pro památky UNESCO, dále Středočeského kraje, města Kutné Hory a Nadace Kutná Hora – památka UNESCO. V roce 2008 bylo digitalizováno na 1000 obrazových pramenů ze šestnácti státních nebo soukromých sbírek a památkových objektů, a v roce 2009 byla vytvořena propagace a prezentace tohoto obrazového fondu prostřednictvím internetových stránek, knihy, výstavy a odborného semináře.

Více na webu projektu Zmizelá Kutná Hora