Menu

Projekty nadace

Rádi bychom široké veřejnosti představili projekty naší nadace. Podrobnosti o každém z níže zveřejněných projektů získáte kliknutím na název nebo obrázek projektu.

Dačického dům

Dačického dům

Unikátní projekt opravy pozdně gotického domu v historickém centru Kutné Hory. V Dačického domě se prolíná moderní architektura s historickými částmi budovy. Uvnitř najdete interaktivní expozici, čekají na vás sezónní výstavy a edukační programy pro školy.

CXCI - Proměny kláštera v Sedlci

CXCI - Proměny kláštera v Sedlci

Stálá expozice představuje vývoj sedleckého kláštera za 870 let a je instalována v prostorách tzv. opatské kaple a spojovací chodby v areálu společnosti Philip Morris ČR a.s.

Konference sv. Barbora

Konference sv. Barbora

Akce uspořádaná u příležitosti dokončení celkové obnovy vnějšího pláště chrámu. Konference se zúčastnili odborníci, kteří se na přípravě a realizaci této náročné obnovy podíleli.

Zmizelá Kutná Hora

Zmizelá Kutná Hora

Projekt Zmizelá Kutná Hora soustřeďuje zachovaný historický obrazový fond, jako jsou fotografie, reprodukce olejů, grafik a nástěnných maleb, které dokumentují zaniklou podobu města Kutná Hora, významných staveb, domů a ulic od 17. do 20. století.

Půlstoletí rezervace

Půlstoletí rezervace

Připomenout dlouhou cestu vedoucí k vyhlášení města Kutná Hora městskou památkovou rezervací v roce 1961 měl za cíl projekt, který byl realizován v roce 2011 a tvořil jednu z nejvýznamnějších společenských akcí města Kutné Hory i odborných aktivit Národního památkového ústavu.

Dílčí výzkum architektonického dědictví KH a Sedlce

Dílčí výzkum architektonického dědictví Kutné Hory a Sedlce

Od roku 1995, kdy město Kutná Hora a katedrála v Sedlci byly zapsány na listinu světového dědictví UNESCO, probíhá postupná regenerace městského jádra a celková obnova památek. Cílem projektu bylo prohloubení znalosti dvou vybraných objektů a jejich zhodnocení na vědecké bázi.

700 let lus Regale Montanorum

700 let lus Regale Montanorum

Nadace v roce 2000 spolupořádala oslavy 700. Výročí vydání Královského horního práva a mincovní reformy Václava II. – Ius Regale Montanorum.

Seminář Střechy

Seminář Střechy

Hrádek – České muzeum stříbra a středověkého důlního díla – byl 13. Října 2003 místem konání semináře o řemeslné výrobě, opracování a pokrývání střech krytinami z přírodních materiálů. Jeho podtitul zněl došky, šindel, kámen a hlína, potažmo jíl.