Menu

Slavnostní zahájení

Projekt byl slavnostně zahájen v audienční síni Vlašského dvora 27. dubna za účasti významných představitelů ministerstva kultury, kraje, NPÚ, města Kutné Hory a další odborné veřejnosti.

V úvodu poděkovala Dagmar Fundová všem, kteří se záchraně rezervace za toto dlouhé období s úsilím věnovali: památkářům, projektantům, restaurátorům, odborným firmám, ale i osvíceným starostům a městské samosprávě nebo soukromým vlastníkům památek, a také těm, kteří zajistili přísun státních finančních prostředků. Konkrétní poděkování patřilo zúčastněným zástupcům Ministerstva kultury, paní náměstkyni Anně Matouškové a náměstku Františku Mikešovi. Z významných hostů se slavnostního zahájení účastnili náměstkové NPÚ Pavel Jerie, Věra Kučová a Jan Žižka, ředitel Státního okresního archivu v Kutné Hoře Vojtěch Vaněk či Světlana Hrabánková z Českého muzea stříbra, čelní představitelé města v čele se starostou Ivo Šancem.

Po slavnostních proslovech pronesl úvodní přednášku ředitel Vojtěch Láska, který podrobně připomněl dlouhou cestu uplynulým půlstoletím. Kutná Hora byla v posledních letech úspěšná také na projekty, které prohloubily znalost o architektonickém vývoji města a přispěly k propagaci památek, a to v programu Ministerstva kultury Podpora pro památky UNESCO.

Ve druhé půli úvodního semináře byly prezentovány projekty jako Multidisciplinární průzkum katedrály v Sedlci (Filip Velímský), projekt Zmizelá Kutná Hora (Aleš Pospíšil), dokumentární film o opravě vnějšího pláště chrámu sv. Barbory (Zdeněk Fučík), animovaný film Splendissima basilica a projekt 3STA (Karel Koubský) nebo výsledky projektu Dílčí výzkum architektonického dědictví Kutné Hory a Sedlce (Vít Mlázovský). A. Pospíšil podrobně představil projekt Půlstoletí MPR, všechny jeho součásti a následující program.