Menu

CXCI - Proměny kláštera v Sedlci

V roce 2013 jsme si připomněli 870 let od chvíle, kdy v roce 1143 na naše území přišli první cisterciáci, mniši, kteří založili klášter v Sedlci. Stalo se tak dávno před vznikem samotné Kutné Hory. Srdcem kláštera se staly budovy, v nichž v současnosti sídlí společnost Philip Morris ČR a. s., kde se 5. září uskutečnilo slavnostní otevření nové expozice.

Expozice je instalována v přízemí bývalého konventu, v chodbě vedoucí podél tzv. opatské kaple a v kapli samotné. Seznamuje návštěvníka s architektonickým vývojem sedleckého konventu a také s unikátními architektonickými prvky, objevenými při opravách budov. Vznik expozice totiž podnítily nebývalé objevy v areálu společnosti Philip Morris uskutečněné v předchozím desetiletí. Byl to rozsáhlý archeologický průzkum jak kolem závěru sedlecké katedrály, tak opatské kaple, která je vůbec nejstarším dochovaným stojícím objektem v rámci klášterního areálu, a také přiléhající barokní chodby. V průběhu prací se podařilo se objevit unikátní soubor kamenických prvků z gotické fáze kláštera. V expozici byly vystaveny dva: Jedním je klenební přípora, původně součást gotické klenby, která byla ukryta zazděná do zdi; druhým prvkem je gotická okenní kružba, objevená archeology více než metr pod stávající úrovní chodby na původní cihelné dlažbě. Netradiční je architektonické řešení expozice, upevnění a začlenění kamenných prvků o váze kolem 120 kilogramů do originálně řešených výstavních panelů, na kterých se odvíjí i příběh nalezených kamenných prvků. Ty byly vytesány z horniny vzniklé usazením křídového moře při jeho vysychání. Na okenní kružbě se ze zadní strany dochoval i otisk fosilie, který tuto horninu datuje do období druhohor, tedy do doby mnoho milionů let před naším letopočtem. Ve 14. století se hornina dostala do rukou gotických kameníků, kteří z ní vytesali architektonický článek. Součástí celku byl do dob, než přišli husité a klášter pobořili. Při barokní obnově se kamenné prvky dostaly právě na místo, kde je archeologové v roce 2012 našli. Po jejich naskenování ve 3D programu byla hledána ideální podoba a umístění v celku, což se stalo základem pro vizualizace.

Součástí expozice je také detail z veduty od Jana Willenberga z roku 1602, která je nejstarším vyobrazením Kutné Hory. Zachycuje stav kláštera po zničení husitskými vojsky. Pečlivou dokumentací bylo možné zrekonstruovat předpokládanou podobu sedleckého kláštera v průběhu staletí. Zlatým hřebem expozice je šestnáctiminutový dokument o vývoji kláštera v Sedlci, který mohou návštěvníci zhlédnout v opatské kapli. Poutavá 3D modelace architektury v tomto dokumentu přibližuje vývoj areálu od příchodu prvních cisterciáků před 870 lety až po současnost. Dokument je promítán v české a anglické verzi a té české propůjčil svůj impozantní hlas Alfred Strejček. Expozici realizovala Nadace Kutná Hora – památka UNESCO s kolektivem autorů pod vedením kutnohorského památkáře Aleše Pospíšila, který navrhl koncepci expozice, námět a scénář dokumentu. Odborné podklady vytvořili Jan Žižka, Aleš Pospíšil, Filip Velímský a Vít Mlázovský, architektonické řešení Miroslav Vavřina, expoziční grafiku Jiří D. Dostál a vizualizace a animaci dokumentu Jiří Gregor. Poděkování patří především společnosti Philip Morris ČR a. s., konkrétně jeho třem zaměstnancům: Janu Krejčovi, Jaroslavu Paštykovi a Dagmar Bursíkové.

Nová expozice je přístupna veřejnosti v rámci prohlídek konventu v pracovní dny, po předchozí telefonické objednávce.

 

Základní údaje o expozici

Název: CXCI – Proměny kláštera v Sedlci

Koncepce expozice, námět a scénář dokumentu: Aleš Pospíšil

Odborné podklady: Jan Žižka, Aleš Pospíšil, Filip Velímský, Vít Mlázovský

Architektonické řešení: Miroslav Vavřina

Expoziční grafika: Jiří D. Dostál

Vizualizace a animace: Jiří Gregor

Realizace: AP Reklama Kutná Hora, truhlářství Milan Říha, Stavo-G, kovářství Radek Procházka, Ondřej Pál

Poděkování: Philip Morris ČR a.s., Dagmar Fundová a Nadace Kutná Hora – památka UNESCO, Jakub Ďoubal a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, Archeologický ústav AV ČR v Praze, Správa zámku Orlík nad Vltavou, Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec

Reportáž z vernisáže si můžete prohlédnout zde.