Menu

O nás

Nadace Kutná Hora – památka UNESCO je zřízena za účelem zajištění prezentace historického jádra Kutné Hory, podpory jeho zachování a uchování a plnění závazků vyplývajících z prohlášení Kutné Hory památkou UNESCO, pokud tyto úkoly nejsou adresovány městu či orgánům státní správy.

Zápis Kutné Hory na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO otevřel znovu naléhavě otázku obnovy historického jádra města. Město Kutná Hora totiž nejsou jen turisticky atraktivní monumenty jako chrám sv. Barbory, Jezuitská kolej, Hrádek, Vlašský dvůr nebo katedrála v Sedlci, ale je to i podzemí s pozůstatky důlní činnosti, urbanismus a početný soubor středověkých měšťanských domů. Těch je na seznamu kulturních památek zapsáno 317 a ještě spousta z nich vyžaduje zásadní opravu nebo pravidelnou údržbu. Částka potřebná na tuto údržbu se pohybuje v řádech desítek miliónů.

Naplnit ideu památky s mezinárodním statusem však neznamená pouze památky opravovat a nabídnout světové veřejnosti, důležitější je především vytvořit atmosféru vzájemného pochopení mezi staletými zdmi památek a lidmi, kteří mezi nimi žijí nebo je spravují či o jejich osudu profesně rozhodují. Dosažení tohoto cíle vyžaduje každodenní mravenčí práci všech. Jde o totiž o to, aby především obyvatelé města brali každý dům, každou zeď za svou a snažili se ji dostupnými prostředky chránit a nepřipustili lhostejnost nad úbytkem nebo záměrnou devastací památek. Péče o památkový fond města a státu by se měla stát veřejným zájmem nejširších vrstev obyvatelstva.

V tomto úsilí se otevírá prostor také občanským iniciativám, které mnohdy vyplňují pomyslný prostor mezi odborníky – památkáři, pracovníky státní správy a městské samosprávy, kteří mají památky v „popisu práce" a – laickou veřejností.

Tyto myšlenky stály na podzim roku 1997 u zrodu Nadace Kutná Hora – památka UNESCO. Jedním z hlavních cílů nadace se stala podpora soukromým vlastníkům památek, ať již pomoc technická, konzultační nebo i finanční. Za dobu existence nadace bylo vypsáno několik grantových programů, například na obnovu srubových konstrukcí, dřevěných trámových a povalových stropů, kamenných portálů a ostění, vstupních dveří, vrat a historických oken nebo uměleckých děl, které jsou součástí fasád. Činnost nadace se zaměřuje také na dokumentaci, prezentaci a popularizaci památek. Nadace realizuje nebo se spolupodílí na projektech podpořených Ministerstvem kultury ČR v programu Podpora pro památky UNESCO. Pořádá přednášky a semináře zaměřené na specifickou problematiku péče o památky, realizuje výstavy, vyjadřuje se pro tisk. Nadace zaměřuje svoji pozornost i na významné kauzy, které by mohly ohrozit charakter památky UNESCO, jako jsou kontrastní novostavby v historickém jádru, podoba veřejných prostor nebo nevhodné využití památek.

Členy Nadace Kutná Hora – památka UNESCO jsou specialisté na památkovou péči, stavaři, architekti, restaurátoři nebo čelní představitelé městské samosprávy.


Hlavními činnostmi nadace jsou:

 • Zajišťuje agendu světového dědictví UNESCO v Kutné Hoře. Nadace je řídící skupinou - STEERING GROUP.
 • Prezentace Kutné Hory jako světové památky UNESCO, podpora zachování a uchování kulturního dědictví a genia loci historického města Kutné Hory.
 • Dokumentace stavebního vývoje památkových objektů a města jako celku.
 • Zprostředkování kontaktů mezi veřejností a odborníky v památkové péči, pracovníky státních institucí a samosprávy.
 • Spolupráce s českými a světovými městy, zapsanými na listinu Světového dědictví UNESCO.
 • Partner města Kutná Hora v projektu Dačického dům - vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO.

Správní rada:


 • Jaroslav Rezler - předseda

 • PhDr. Aleš Pospíšil - místopředseda

 • Mgr. Ing. Pavel Bezouška - místopředseda

 • RNDr. Ivo Šanc, Csc.

 • Mgr. Michal Beneš, Csc.

 • PhDr. Lukáš Provaz

 • Ing. Josef Treml

 • Mgr. Gabriela Jarkulišová

 • MUDr. Bohuslav Procházka

 • Mgr. Lukáš Seifert

 • Kateřina Špalková


Dozorčí rada:

 • Jiří D. Dostál - předseda
 • Ing. DiS. Lenka Dařílková
 • Ing. Jan Vinař

Ředitel nadace:

 • Mgr. Ing. Pavel Bezouška