Menu

Dačického dům

Město Kutná Hora jako vlastník Dačického domu hledalo po dlouhá léta jeho vhodné využití pro veřejnost a s tím také finanční prostředky na jeho obnovu. V letech 2014–2015 se Nadace podílela na přípravě žádosti o dotaci, posléze na realizaci projektu Dačického dům – Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO a od roku 2016 je provozovatelem centra.

Všechny české památky UNESCO na jediném místě

Základní koncepce Interaktivní expozice UNESCO v Dačického domě včetně edukačního programu nabízí ojedinělou možnost seznámit se s organizací UNESCO a jejími činnostmi, s jednotlivými památkami ČR zapsanými na její seznam a především s přední památkou světového dědictví UNESCO – Kutnou Horou.

Expozice svým pojetím a důrazem na edukativní rozměr však nevede pouze k získání vědomostí, ale umožňuje návštěvníkovi hledat, objevovat, tvořit a nalézat souvislosti. Vede diváka k vytvoření pozitivního vztahu ke kulturněhistorickému dědictví, k respektování hodnot a utváření takových postojů, které vedou k ochraně našeho kulturního i přírodního dědictví a zodpovědnému přístupu vůči budoucím generacím.

Cílem Dačického domu je stávajícím aktivitám ve městě nekonkurovat, ale naopak vyplnit segment, který nejen v Kutné Hoře, ale i v České republice, chybí.


V Dačickém domě vám nabízíme

  • Unikátní pozdně gotický dům přístupný od sklepa po podkroví, rodiště známého bouřliváka a kronikáře Mikuláše Dačického z Heslova
  • Edukační programy pro školky, základní a střední školy, individuální návštěvníky a rodiny s dětmi 
  • Interaktivní expozice o památkách UNESCO a města Kutná Hora využívající nejnovější prezentační a vizuální prostředky (interaktivní podlahovou projekci, dotykové obrazovky, videomaping, animovaný film, stavebnice)
  • Sezónní tematické výstavy, konference, workshopy, kulturní program
  • Možnost pronájmu konferenčních prostor včetně kompletního technického zázemí