Menu

Odborné kolokvium

Dosavadní badatelské poznatky o dějinách a vývoji rezervace byly prezentovány na odborném kolokviu, které se uskutečnilo 26. října na kutnohorském Hrádku. Jednání bylo rozděleno na tři bloky. První byl věnován přístupům k památkám Kutné Hory před vznikem rezervace, druhý vzniku a vlastnímu vývoji MPR Kutná Hora, třetí pak jednotlivým přístupům k obnově z hlediska geologie, archeologie, restaurování malířských a sochařských děl, ale také například novostaveb v historickém jádru.

Kolokvium se uskutečnilo s následujícím programem:

10:00 Zahájení kolokvia: D. Fundová, starosta I. Šanc

Pavel Jerie: Úvodní slovo

PŘÍSTUPY K PAMÁTKÁM V KUTNÉ HOŘE PŘED VZNIKEM REZERVACE

 • Pavel Novák: Společenské souvislosti památkové péče v Kutné Hoře
 • Aleš Pospíšil: Přístupy k péči o památky architektury v období 18. a 19. století
 • Josef Kremla: Archeologický sbor Vocel a restaurování kutnohorských památek
 • Petra Načeradská: Odbor Klubu Za starou Prahu v Kutné Hoře

 

12:00 – 13:00 Polední přestávka (raut a možnost prohlídky výstavy Půlstoletí MPR  na Hrádku)

VZNIK A VÝVOJ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE KUTNÁ HORA

 • Marek Krejčí: Městské památkové rezervace jako přínos české památkové péče k ochraně kult. dědictví
 • Vojtěch Láska: 50 let Městské památkové rezervace Kutná Hora (50.–80. léta)
 • Jiří Mrázek: 50 let Městské památkové rezervace Kutná Hora (90. léta)
 • Aleš Pospíšil: 50 let Městské památkové rezervace Kutná Hora (současnost)

 

15:00 – 15:30 Přestávka na kávu

JEDNOTLIVÉ PŘÍSTUPY K OBNOVĚ REZERVACE

 • Jan Vinař: Základové poměry historických domů v Kutné Hoře
 • Aleš Pospíšil: Novostavby a nerealizované architektonické návrhy v historickém jádru Kutné Hory
 • Jaroslav J. Alt: Restaurování malířských uměleckých děl minulosti v kutnohorské rezervaci
 • Jakub Ďoubal: Restaurování sochařských děl v kutnohorské rezervaci
 • Filip Velímský: Archeologické výzkumy na území městské památkové rezervace Kutná Hora

17:30 Ukončení kolokvia