Menu

Náš Dačického dům

Projekt: Náš Dačického dům

Představujeme kartu člena klubu přátel Dačického domu! 

Tento průkaz vám umožní po uhrazení běžného vstupného volný vstup do Dačického domu prakticky na dva roky. Můžete zde trávit volný čas a podrobně se seznamovat se stálou expozicí, kterou neustále aktualizjujeme. Průkaz vám představujeme na těchto stránkách, grafický návrh byl vypracován naším dlouholetým spolupracovníkem panem Koutským, který je autorem animovaného filmu v naší expozici.

Cílem projektu je pozvat všechny občany, milovníky historie, odbornou veřejnost, aby se spolu s námi podíleli na rozšíření aktivit Dačického domu. 

Připravujeme další aktivity projektu o kterých vás budeme následně informovat a věříme, že i na těchto dalších aktivitách se budete podílet buď přímo osobně nebo svými náměty. 

Podrobnosti