Menu

Seminář Rekonstrukce ulic a náměstí v Kutné Hoře

Druhý seminář, který proběhl ve Vlašském dvoře 26. května, byl zaměřen na současnou obnovu města a přiblížil způsob rekonstrukce komunikací v historickém jádru, probíhající od roku 2009.

Úvod patřil obecné charakteristice historických dlažeb (Hana Zachová), hlavní náplní semináře byla prezentace akce v Kutné Hoře z mnoha úhlů pohledu – petrologického (Zdeněk Štafen), archeologického (Filip Velímský), stavebně-historického (Aleš Pospíšil), tak také z hlediska samotné realizace (Roman Krásný).

Seminář doprovázel tematický workshop s ukázkou dláždění z přírodního kamene před Vlašským dvorem (firma Votava.cz) a procházka po již realizovaných dlažbách až k chrámu sv. Barbory, kde aktivní dláždění ještě probíhalo.