Menu

Dokumentační centrum nadace Kutná Hora – památka UNESCO

Slouží pro vlastní činnost nadace, městu Kutná Hora, památkovým odborníkům, majitelům domů v historickém jádru města, projektantům a studentům.

V dokumentačním centru jsou archivovány materiály, fotografie a projekty oprav domů v historickém jádru města, nadace získává pro potřeby přípravy opravy domů stavebně – historické průzkumy, plány ochrany.

Nadace provádí bezplatnou technickou pomoc majitelům památek v Kutné Hoře a to zejména při přípravě oprav domů či informací o možnosti získávání finančních prostředků. Nadace půjčuje archivní dokumenty (např. zaměření objektů, SHP, ...) majitelům objektů pro potřeby projekční přípravy oprav domů.

Dokumenty uložené v archivu jsou:

  • stavebně – historické průzkumy
  • historické plány
  • fotografie
  • původní zaměření
  • případné změny rekonstrukcí
  • restaurátorské průzkumy
  • nálezové zprávy

Program regenerace - závěrečné zprávy

Závěrečná zpráva 1995  |  2 138.09 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 1996  |  1 268.90 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 1997  |  6 722.04 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 1998  |  7 260.69 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 1999  |  6 303.45 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2000  |  2 860.37 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2001  |  6 565.75 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2002  |  7 133.19 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2003  |  7 739.41 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2004  |  5 855.52 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2005  |  4 758.47 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2006  |  678.78 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2007  |  1 704.21 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2008  |  2 430.07 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2009  |  5 594.52 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2010  |  5 422.35 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2011  |  7 769.74 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2012  |  29 132.57 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2013  |  27 815.11 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2014  |  23 855.97 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2015  |  23 840.08 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2016  |  21 528.12 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2017  |  29 625.55 kBpdfpdfZávěrečná zpráva 2018  |  26 263.59 kBpdfpdf