Menu

Zajištění agendy světového dědictví UNESCO Steering Group

Zajištění agendy světového dědictví UNESCO v Kutné Hoře

Město Kutná Hora,

které plní úkoly místní samosprávy, tak i výkon státní správy, schválilo následující systém řízení památkové péče s ohledem na plnění úkolů agendy světového dědictví na území města Kutné Hory. 

Předseda řídící skupiny 

Řídící skupina Steering Group

Odbory města působící v oblasti památkové péče se zaměřením na UNESCO

Site manager


Kutná Hora je zapsána jako statek světového dědictví o dvou částech, jednak jako historické centrum s chrámem sv. Barbory a jednak jako chrám sv. Panny Marie v Sedlci. Zápis byl proveden k 9.12.1995. Od té doby je Kutná Hora povinna se spolupodílet na udržování a zachování tohoto statku světového dědictví.

Struktura vychází z konkrétních podmínek města Kutné Hory, kdy statek světového dědictví v Kutné Hoře je tvořen velkým množstvím budov vysoké architektonické a umělecké kvality. Zapsaný statek se skládá z mnoha budov a uceleného území městské rezervace, kde je více jak 600 samostatných soukromých vlastníků. Dalšími velice důležitými subjekty jsou pak sedlecká a kutnohorská farnost, kterým svědčí vlastnické právo ke katedrálám. Bezpochyby nejdůležitějším subjektem a nejvíce odpovědným v oblasti památkové péče, a tedy i péče o světový statek zapsaný na listinu UNESCO, je město Kutná Hora. Proto také navrhovaná struktura je předkládána ve výše uvedeném schématu řízení.

 

Kontakty:

Mgr., Bc. Vít Šnajdr

snajdr@mu.kutnahora.cz 

 

 
Management plan

Management Plan je dynamickým nástrojem "řízení změn", který slouží ochraně a rozvoji dané památky s cílem zachování hodnot, pro které byla zapsána na Seznam světového dědictví. Výsledkem Management Planu je vytvoření a realizace souhrnu projektů směřujících k regeneraci, pravidelné údržbě a adekvátnímu využití památky Světového dědictví. 

Chceme-li zajistit dobrou kvalitu života ve městě, musíme usilovat o využití potenciálu Kutné Hory k ekonomickému rozvoji, který bude v souladu s ochranou životního prostředí, o respektování potřeb únosnosti při rozložení činnosti na území města mezi jeho jednotlivé části, a tím o zajištění dobrých existenčncích podmínek všem občanům. Podpora účasti občanů a jejich aktivit na řízení a rozvoji města, spolupráce a partnerství veřejné správy a ostatních subjektů i společenská ochrana veřejného zájmu by se měly stát samozřejmostí. 

Podrobnosti