Menu

Restaurování původních vchodových dveří, vrat a oken

Vstupní dveře do památek tvoří symbolickou hranici mezi okolním světem a interiérem památek a společně s okny se spolupodílejí na výrazu fasády.

Příklady realizací grantového programu