Menu

Restaurování kamenných portálů a ostění

Kamenné portály a ostění nejrůznějších vstupů a oken tvoří neoddělitelnou součást historických památek.

Příklady realizací grantového programu