Výstava v Dačického domě    20. 10. 2016

Jak pečujeme o Karlovo dědictví? Stavby císaře Karla IV. v 21. století

Ve středu 19. října se v prostorách Dačického domu konala akce k poctě císaře a krále Karla IV. Dačického dům se tak připojil k celorepublikovému programu oslav 700. výročí narození tohoto, v dějinách nejvýznamnějšího, českého panovníka.

 

Akci zahájila ředitelka nadace Dagmar Fundová a následovalo odpoledne plné zajímavých přednášek renomovaných specialistů. Téma konference i výstavy, která měla následně vernisáž, znělo: Jak pečujeme o Karlovo dědictví? Stavby císaře Karla IV. v 21. století. Cílem bylo mj. ukázat, že právě stavby představují nejvýznamnější symbol doby Karlovy, ale především jakým způsobem probíhají jejich opravy, dokumentace nebo prezentace v současnosti, abychom se o nich dozvěděli více a předali je v dobrém stavu dalším generacím.

První dvě přednášky byly o Kutné Hoře ve 14. století. PhDr. Vojtěch Vaněk, PhD., ve své přednášce Kutná Hora v době Karla IV., přítomné seznámil s písemnými i hmotnými prameny, které dokládají význam města pro tehdejší Evropu, české království i vlastní osobnost Karla IV. PhDr. Aleš Pospíšil se následně zabýval otázkou – Co se dochovalo ze 14. století v K. Hoře? K působení stavebních hutí ve městě a zejména nově interpretoval vývoj půdorysu tehdy vznikající Kutné Hory.

Druhý přednáškový blok se zabýval výzkumem a obnovou dvou nejvýznamnějších památek z doby Karla IV. – katedrálou sv. Víta na Pražském hradě a hradem Karlštejn. Mgr. Petr Měchura, PhD. ze Správy Pražského hradu, podrobně vysvětlil posluchačům, jak probíhá Systematická konzervace katedrály sv. Víta na Pražském hradě v posledních letech. Jeho kolega, rovněž ze Správy pražského hradu, Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc., pak představil Výsledky průzkumů na katedrále sv. Víta na Pražském hradě v průběhu konzervace. Blok tematických přednášek zakončil Ing. Vít Mlázovský aktuálním tématem Požární ochrana kaple sv. Kříže na Karlštejně.

Po skončení programu konference se přítomní, i další zvaní hosté, shromáždili v prostorách sálu sezónních výstav, aby vernisáží symbolicky zahájili výstavu. Na její přípravě se aktivně podíleli všichni výše zmínění specialisté, jimž patří velký dík. Výstava bude v prostorách Dačického domu instalována do začátku dubna 2017.

Více naleznete na www.dacickehodum.cz

 

Zpět