Příprava projektu Dačického dům    01. 07. 2014

Nadace se podílela na přípravě projektu a žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu.

Cílem projektu je vzorová rehabilitace rodného domu Mikuláše Dačického z Heslova (prvořadé městské památky, která je součástí historického jádra města Kutné Hory, zapsaného v roce 1995 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO) dle aktuálních zásad památkové péče, restaurování a konzervace a jeho následné vybavení pro poskytování moderních kulturních a vzdělávacích služeb odborné i laické veřejnosti, zaměřených na prezentaci kulturního dědictví UNESCO a na uchování a prezentaci významných kulturních prvků spojených s historií města a regionu. Očekávaným přínosem je, kromě samotné realizace a propagace vzorového projektu obnovy a využití významné kulturní památky aplikovatelného v jiných městech ČR s uchovaným historickým jádrem, jednak ucelené zdokumentování a prezentace památek České republiky zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a s tím spojené prohloubení spolupráce měst, v nichž se tyto památky nacházejí, a jednak uchování, dokumentace a prezentace kulturního dědictví Kutné Hory a kutnohorského regionu, jež zatím nejsou takto uceleně zajištěny.

 

Objekt bude využit jako vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO, jehož posláním je na jedné straně přispět k uchování a prezentace kulturního dědictví spojeného s památkami zapsanými na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v celé ČR i s památkami nacházejícími se na území Kutné Hory a okolí a na druhé straně prostřednictvím vzdělávacích a prezentačních aktivit provádět osvětu zaměřenou na posilování respektu k hodnotám kulturního dědictví a na šíření pozitivních vzorů péče o památky a jejich využívání u obyvatel i návštěvníků města a vlastníků památkových objektů.

 

V objektu budou celoročně probíhat programové činnosti rozdělené do čtyř oblastí: 1. expoziční činnosti (stálá expozice a dva typy sezónních výstav), 2. vzdělávací aktivity pro širší veřejnost (edukativní programy, komentované prohlídky, přednášky), 3. odborné aktivity (konference, workshopy, kolokvia pro studenty doktorských studijních programů, dokumentace a digitalizace historických materiálů) a 4. kulturní akce (koncerty staré hudby, komponované pořady apod.). Všechny programové činností se obsahově váží k tématickému zaměření projektu a jsou součástí naplňování jeho poslání. Kromě nich bude v návštěvnickém centru objektu probíhat v okrajové míře doplňkový prodej specializovaného zboží souvisejícího s projektem.

 

Programové činnosti budou zajišťovat partneři projektu, především Nadace Kutná Hora – památka UNESCO a v menší míře Univerzita Pardubice (konference na téma Kulturní dědictví a doktorandská kolokvia). Přednášky pro veřejnost a kulturní akce bude zajišťovat Město Kutná Hora jako nositel projektu. To bude rovněž zajišťovat správu a provoz objektu.


Nositel projektu:

Město Kutná Hora

Partneři projektu:

Nadace Kutná Hora – památka UNESCO

Univerzita Pardubice

Projekt se uskuteční pod záštitou:

České komise pro UNESCO

Organization of World Heritage Cities

 

Na realizaci projektu byla podána žástost v rámci 24. kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1.

Zpět