Expozice Proměny kláštera v Sedlci    15. 09. 2013

Dne 5. září 2013 byla v areálu společnosti Philip Morris ČR a.s. slavnostně otevřena stálá expozice.

V roce 2013 si připomínáme 870 let od chvíle, kdy v roce 1143 na naše území přišli první cisterciáci, mniši, kteří založili klášter v Sedlci. Stalo se tak dávno před vznikem samotné Kutné Hory. Srdcem kláštera se staly budovy, v nichž v současnosti sídlí společnost Philip Morris ČR a.s., která novou expozici zdarma zpřístupní veřejnosti.
V prostoru opatské kaple návštěvník shlédne patnáctiminutový dokument, v němž je atraktivní formou 3D modelace architektury přiblížen vývoj areálu od chvíle, kdy na místo přišli cisterciáci, až do současnosti, kdy zde stojí moderní sídlo nadnárodní firmy. Expozice návštěvníka dále seznamuje s významnými archeologickými nálezy stavebních prvků, které byly v prostorách bývalého konventu odkryty v posledních letech.
Projekt realizovala Nadace Kutná Hora – památka UNESCO s kolektivem autorů pod vedením památkáře Aleše Pospíšila.

Reportáž z vernisáže si můžete prohlédnout zde.

Zpět