Management plan

Management Plan je dynamickým nástrojem "řízení změn", který slouží ochraně a rozvoji dané památky s cílem zachování hodnot, pro které byla zapsána na Seznam světového dědictví. Výsledkem Management Planu je vytvoření a realizace souhrnu projektů směřujících k regeneraci, pravidelné údržbě a adekvátnímu využití památky Světového dědictví. 

Chceme-li zajistit dobrou kvalitu života ve městě, musíme usilovat o využití potenciálu Kutné Hory k ekonomickému rozvoji, který bude v souladu s ochranou životního prostředí, o respektování potřeb únosnosti při rozložení činnosti na území města mezi jeho jednotlivé části, a tím o zajištění dobrých existenčncích podmínek všem občanům. Podpora účasti občanů a jejich aktivit na řízení a rozvoji města, spolupráce a partnerství veřejné správy a ostatních subjektů i společenská ochrana veřejného zájmu by se měly stát samozřejmostí. 

Management plán  |  1 259.04 kBpdfpdf

Zpět